Hybridný ,ostrovný alebo on-grid fotovoltický systém: Akými vlastnosťami sa líšia?

30. septembra 2023 pomocou
Hybridný ,ostrovný alebo on-grid fotovoltický systém: Akými vlastnosťami sa líšia?
sirux s.r.o., Ing.Silvester Žiačko
| No comments yet

Hybridný fotovoltický systém

Hybnou silou hybridných fotovoltických systémov nie je iba okamžitá slnečná energia, ale vzhľadom k hybridnému charakteru systém dokáže prostredníctvom akumulátora predísť plytvaniu získanej a vytvorenej energie. Zadováženie hybridného systému zníži závislosť od distribučnej siete a rovnako tak má vplyv aj na výšku mesačných účtov

Z inštalácie hybridného fotovoltického systému plynie výhoda v podobe väčšej istoty pri používaní elektrickej energie. V priebehu slnečných dní hybridný systém absorbuje množstvo slnečnej energie pre okamžitú spotrebu, pričom ak príjem prekročí spotrebu domácnosti, nevyužitá energia je ukladaná ako rezervoár v akumulátoroch.

 Vplyv počasia na chod domácnosti vedený solárnym systémom je tak významne nižší pri hybridnom type. Hybridné modely v prípade nepriaznivého počasia, zamračených dní či počas noci zabezpečia zdroj elektrickej energie buď z distribučnej siete alebo zo zásob energie v akumulátore. Prioritne využívajú slnečnú energiu a po jej vyčerpaní prechádza domácnosť na elektrickú energiu z distribučnej siete. Jasné dni sú primárnym zdrojom slnečnej energie pre fotovoltický systém, v ktorom dochádza k jej premene na využiteľnú elektrickú energiu, ale v tejto časti dňa zvyčajne množstvo prijatej slnečnej energie významne prevyšuje potreby domácnosti, preto je využitie distribučnej siete minimálne. Po zotmení a v nočných hodinách sa zastaví príjem slnečnej energie a energetickým zdrojom je prebytočná energia uložená počas dňa v akumulátore. Jej množstvo závisí od intenzity slnečného žiarenia a aj od spotreby elektrickej energie v domácnosti. Vyčerpaním zásob energie v akumulátore automaticky domácnosť získava energiu z bežnej distribučnej siete.

Ostrovný fotovoltický systém

Ostrovné fotovoltické systémy zabezpečujú plnohodnotný zdroj elektrickej energie pre objekty v oblastiach, ktorých pripojenie k elektrickej prípojke je finančne náročné alebo nemožné s ohľadom na umiestnenie objektuZáhradné chaty, rekreačné objekty, dielne a aj obytné mobilné stavby sú vhodnými objektmi pre inštaláciu ostrovných systémov. Nie je vylúčené ani ich použitie v menších rodinných domoch situovaných mimo oblasti pokrytia distribučnou sieťou

Najčastejším dôvodom je efektivita a lacná prevádzka v trvalo alebo len sezónne obývaných horských chatách, záhradných chatkách, karavanoch, ale aj lodiach. Ostrovné fotovoltické systémy sú schopné pokryť základné energetické nároky a zastrešiť bezproblémové používanie menších elektrospotrebičov, nabíjačiek i elektrického osvetlenia. Zložitosť a časový rozsah inštalácie kompletnej zostavy závisí od výberu konkrétneho modelu. Pri väčšine modelov ostrovných systémov je však zložitosť montáže nízka a nevyžaduje ani elektrikárske znalosti či prax. Keďže množstvo vyrobenej elektrickej energie závisí výlučne od intenzity slnečného žiarenia, prípadné obmedzujúce problémy spojené s počasím a zmenou ročného obdobia možno riešiť prepojením ostrovného systému s elektrickým generátorom, ktorý slúži na dobíjanie batérií

Ostrovný fotovoltickým systém nepredstavuje len ekologickú alternatívu, ale objekt závislý od tohto typu systému získa celoročný energetický zdroj nezávislý od distribučnej siete a jej prípadných výpadkov. 


Ongrid fotovoltický systém


Ongrid fotovoltický systém, inovatívna technológia v oblasti solárnej energie, predstavuje revolučný prístup k výrobe elektrickej energie. Jedným z hlavných rozdielov oproti iným systémom je jeho pripojenie priamo k elektrickej sieti. Táto integrácia umožňuje významné výhody pre užívateľov, a to nielen v oblasti efektivity využitia solárnej energie, ale aj v spoľahlivosti poskytovania elektrickej energie aj v období nízkeho slnečného žiarenia.


V praxi to znamená, že ongrid systém môže využívať slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie pre okamžité spotrebové potreby a zároveň prípadný prebytok odoslať späť do elektrickej siete. Táto schopnosť distribuovať energiu oboma smermi robí ongrid systém efektívnym riešením pre domácnosti aj komerčné podniky. 


Jedným z kľúčových benefitov ongrid systému je jeho ekologický charakter. Minimalizuje emisie skleníkových plynov a znižuje celkovú uhlíkovú stopu užívateľa. Tým sa prispieva k udržateľnejšiemu spôsobu života a k ochrane životného prostredia.


Ďalšou výhodou je možnosť predávať prebytočnú elektrickú energiu späť do siete, čím užívatelia môžu získať finančné benefity a ešte viac znížiť náklady na elektrickú energiu. Táto forma mikroproducentstva môže byť nielen ekonomicky výhodná, ale aj stimulovať užívateľov k väčšej energetickej nezávislosti.


Celkovo je ongrid fotovoltický systém pre svoje mnohostranné výhody a prispôsobivosť ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivý a ekologický spôsob využitia solárnej energie. Predstavuje most medzi individuálnou výrobou energie a verejným elektrickým systémom, čím prispieva k budovaniu udržateľnejšieho a energeticky efektívneho sveta.

Hybridný ,ostrovný alebo on-grid fotovoltický systém: Akými vlastnosťami sa líšia?
sirux s.r.o., Ing.Silvester Žiačko 30. septembra 2023
ZDIELAŤ blog
Archivovať
Prihlásiť sa to leave a comment