Oplatí sa investovať do tepelného čerpadla?

30. septembra 2023 pomocou
Oplatí sa investovať do tepelného čerpadla?
sirux s.r.o., Ing.Silvester Žiačko
| No comments yet

Šetrí životné prostredie aj rodinný rozpočet

 

Energia získavaná z obnoviteľných zdrojov predstavuje alternatívu, ktorá si v posledných rokoch svojou efektivitou a šetrnosťou k životnému prostrediu  získala priazeň nielen hotelierov, obchodníkov a majiteľov gastronomických prevádzok, ale taktiež mnohé slovenské domácnosti prešli na režim zelenej energie. Popri zelenej energii sa však objavuje aj obnoviteľné teplo, ktoré je výsledkom činnosti tepelného čerpadla.  Mechanizmus tepelného čerpadla spočíva v ekologickom princípe získavania tepla z okolitého prostredia a jeho následnej premeny do užívateľnej podoby ako plnohodnotná alternatíva plynového kotla. Obstarávacia cena tepelného čerpadla sa pohybuje v rozmedzí od 8000€, čo je hodnota, ktorá viditeľne prevyšuje počiatočné náklady na plynový kotol. 

Domácnosti s inštalovanými tepelnými čerpadlami však môžu počítať s neporovnateľne dlhšou životnosťou a so zárukou nemenných hodnôt úspory energie a vysokého výkonu. Pod vyššie počiatočné ceny tepelných čerpadiel sa podpisuje ich ekologický chod prevádzky, ktorý posúva ohrev vody a kúrenie na inú úroveň.  V porovnaní s inštaláciou ostatných vykurovacích zariadení, má tepelné čerpadlo zložitejšiu konštrukciu, ktorá sa, ale aj napriek tomu dokáže stať súčasťou nielen novostavieb, ale aj starších rodinných domov. Celkový systém vykurovania možno efektívne nahradiť činnosťou tepelného čerpadla, ktoré zastreší výrobu tepla vo všetkých potrebných ohľadoch, a to pre celú domácnosť. Prepnutie tepelného chodu domácnosti na mechanizmus tepelného čerpadla tak možno uskutočniť aj vo forme výmeny už existujúceho vykurovacieho systému

Absenciou fosílnych palív sa tepelné čerpadlo zaraďuje medzi mechanizmy nevytvárajúce uhlíkovú stopu, čím neprispieva ku zvyšovaniu intenzity globálneho otepľovania. Okrem inteligentných funkcií tepelných čerpadiel, sa vyznačujú aj najvyššími energetickými triedami, ktoré bránia zbytočne vysokej spotrebe elektrickej energie. 

K úspore elektrickej energie možno pridať aj minimálne prevádzkové náklady, ktoré spočívajú predovšetkým v pravidelných kontrolách zariadenia profesionálmi. Kontrola mechanizmu tepelného čerpadla by mala byť vykonávaná v ročných intervaloch, čím majiteľ predíde skráteniu životnosti tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá značky Daikin sú overeným dlhodobým riešením so životnosťou až 50 rokov v prípade dôkladnej starostlivosti. Zanedbaním revízie či neriešením porúch klesá životnosť tepelného čerpadla o viac, ako 70%

 

Zelená domácnostiam

 

Majiteľov rodinných domov vo väčšine prípadov odradí od kúpy tepelného čerpadla jeho obstarávacia cena. Našu ponuku tvoria tepelné čerpadlá so základnými funkciami a nižšou náročnosťou inštalácie, ale taktiež tepelné čerpadlá s inteligentnými funkciami a pohodlnejším ovládaním. Cena inteligentných čerpadiel DAIKIN ALTHERMA môže dosiahnuť výšku aj 15 000€, pri ktorým však nejde len o vykurovací mechanizmus, ale z technologického hľadiska sú tieto čerpadlá na vysokej úrovni v rámci inteligentného ovládania a integrovaných najnovších technológií. Snaha prejsť na systém obnoviteľného vykurovania domácnosti je aktuálne podporovaná finančnými čiastkami, vďaka ktorým možno siahnuť aj po drahšom a výkonnejšom modeli. Projekt s názvom Zelená domácnostiam poskytuje podporu slovenským domácnostiam zatiaľ pri štyroch typoch získavania zelenej energie: fotovoltické panely, solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Táto pomoc je často využitá v novostavbách a najmä možnosti solárnej energie sú preferované rodinnými domami v snahe zmeniť dlhoročné neúsporné riešenia. Splnením podmienok pre úspešné získanie dotácie môžu obstarávacie náklady klesnúť až o 3400€Žiadosť o dotáciu možno podať jednoducho z pohodlia domova.

 

Vrátenie investícií

 

Aj, keď sa počiatočné náklady pohybujú v tisíckach eur, investícia sa kupujúcemu môže vrátiť už po pár rokoch prevádzky. Získaním možnej finančnej podpory sa investície citeľne znížia, a tak je ich návratnosť ešte rýchlejšia. Mesačné náklady na ohrev vody a kúrenie v priemere klesnú o 50% – 70%, k čomu prispieva aj rozlišovanie vysokej a nízkej tarify.

Oplatí sa investovať do tepelného čerpadla?
sirux s.r.o., Ing.Silvester Žiačko 30. septembra 2023
ZDIELAŤ blog
Archivovať
Prihlásiť sa to leave a comment