sirux s.r.o.

Informácia o sirux s.r.o. príklad Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Manage financial and analytic accounting
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Pracovné výkazy
Track employee time on tasks
Štúdio
Create and customize your Odoo apps
Documents
Document management
Voľné dni
Allocate PTOs and follow leaves requests
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
DDS - Export Invoices to Pohoda
Dodo Systems - Export Invoices to Pohoda
Lost Messages Routing
The tool to make sure you have not lost any incoming messages. Resolve catchall issues. Odoo lost emails. Fetch failures. Incoming emails. Fetch messages. Lost mails. Move messages. Route messages. Forward messages. Show lost messages. Address missing messages.
Mass Product Sale Price Update App
Bulk Product Sale Price Update Mass Product sale price update mass product price update multiple product sale price update multiple product price update mass product price bulk product price update bulk product sale price update
Manage Ecommerce Categories In Multi Website
Website Multi Category Multi Website Per Product Multi Website Per Category Multi Purpose Ecommerce Multi Websites Bulk Website Assign In Ecommerce Categories Multi Website In Ecommerce Categories Multi Website In Ecommerce Category Ecommerce Category In Multi Website Multiple Website In Ecommerce Categories Multiple Website In Ecommerce Category Ecommerce Category In Multiple Website Ecommerce Categories In Multiple Website E-commerce Categories In Multi Website E commerce Categories In Multi Website E-commerce Categories In Multiple Website E commerce Categories In Multiple Website Odoo
Restrict Pricelist For customer
Customer Restrict Price list, Client Restrict Pricelist, Restrict Pricelist Customer, Pricelist Security App, Pricelist Allocation Module, Customer Pricelist, Pricelist Visiblity Odoo
Odoo Google Tag Manager | Odoo GTM
Google Tag Manager - GTM script
E-podpis
Send documents to sign online and handle filled copies
Helpdesk
Track, prioritize, and solve customer tickets
Plánovanie
Spravujte rozvrh svojich zamestnancov
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Marketing sociálnych sieti
Spravujte svojich návštevníkov sociálnych sietí a webstránok
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Marketingová automatizácia
Vytvárajte automatické mailingové kampane
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
SMS marketing
Navrhujte, odosielajte a sledujte SMS
Čiarový kód
Use barcode scanners to process logistics operations
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Manažment zručností
Manage skills, knowledge and resume of your employees
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov
Zmluvy zamestnanca